Hiển thị một kết quả duy nhất

1,250,000
1,154,000
1,154,000
1,309,000
1,309,000
1,237,000
1,154,000
1,154,000